Knuste hoder

25.02.2021
Knut Kåre Kirkholm
Aktuelt Fastetiden Messias Profetier Løfte Evangelium

Fastetid

Knut Kåre Kirkholm

I fastetiden følger vi Jesus på hans vei opp til Jerusalem og opp til Golgata. Gud hadde forutsagt at dette skulle skje gjennom profetene og de mange forbildene gitt i Det gamle testamente. Det første løftet om en kommende frelser ble gitt alt på syndefallets dag, når Eva får løftet om en etterkommer [hebraisk zera] som skal knuse slangens hode (1 Mos 3,15). Siden knytter Gud frelsesløftene til Abrahams ætt (zera). I Gal 3,16 lærer vi at denne ætten, etterkommeren, er Kristus. Og nettopp dette motivet, Kristus som seierherre over fienden og det onde, finner vi sterkt uttrykt i Kol 2,15.

Evangeliet om hodeknuseren blir altså forkynt på syndefallets dag. Men det er også interessant å merke seg at det gjennom Bibelen finnes en rekke hendelser der Israels fiender får sine hoder knust. Disse står som blodige og brutale forbilder på det som skulle komme. 

Kampen mot farao var en kamp mot en uforsonlig fiende. «Hvem er Herren?» var spørsmålet fra farao. Hvorfor skal jeg, selveste farao adlyde ham? (2 Mos 5,2). Senere skulle Israel synge om seieren i Egypt og beskrive det som en seier over udyrene og selveste Leviatan: «du kløvde havet med din makt og knuste uhyrenes hoder i vannet. Du slo i stykker Leviatans hoder og ga ham til føde for folket i ørkenen» (Sal 74,13-14).

I Bileams profeti hører vi om stjernen som stiger opp av Jakob og som skal «knuse Moabs tinninger» (4 Mos 24,17). Denne stjernen er Jesus, han som er soloppgangen fra det høye (Luk 1,78) og «den klare morgenstjernen» (Åp 22,16).

Siden leser vi den makabre historien om Jael som dreper Israels fiende Sisera ved å drive en teltplugg gjennom tinningen hans, mens han ligger og sover etter å ha søkt tilflukt hos henne på vei bort fra et tapt slag (Dom 4,15-21).

Den mest kjente episoden er trolig når David svinger slyngen og slår Goliat i bakken med en av de glatte steinene han hadde tatt med seg fra elveleiet og deretter hogg hodet av ham (1 Sam 17,48- 51). Slik vant David seier for hele folket og satte dem fri fra filisternes undertrykkelse.

Han som er den nye David ble langfredag korsfestet. Det ingen rundt korset forstod, var at Jesus ved å la seg knuse, fullkomment oppfylte Guds løfte om slangeknuseren.

Knut Kåre Kirkholm

(Tidligere publisert i Dagen)