Knut Alfsvåg - Døde Gud på korset? Hovedtrekk fra debatten om treenighetslæren i nyere teologi

23.09.2012
Treenighet Gud Frelse Korset

...Knut ALfsvag Dode Gud pa korset...

Seminar om Guds treenighet 7. og 8. september 2012 på Høgskolen i Staffeldtsgt.