Knut Alfsvåg - Etter 22. juli - nytt fokus på verdier, men hvilke? Teologens refleksjoner.

Fra Forum for tro og samtid, 2012, på Fjellhaug Utdanningssenter.