Knut Alfsvåg - Om Bibelens autoritet

Kveldsseminar i regi av FBB Bjørgvin 17. november 2011. Om Bibelens autoritet ved Knut Alfsvåg, dr. theol., prof. på Misjonshøgskolen i Stavanger.

...Knut Alfsvåg - Om Bibelens autoritet...