Konferanse 2024

21.06.2024
Boe Johannes Hermansen
For Bibel og Bekjennelse FBB-Nord Hålogaland FBBs arrangementer Undervisning Forkynnelse Kjønnsteori Kjønn Kjønnsidentitet Menneskesyn Menneskeverd Menneske Bibelen

Kunngjøring

Hva er da et menneske?

Det finnes mange svar på spørsmålet, men hvilket svar vi – bevisst eller ubevisst – anser som sannheten om oss selv,  har potensial til å prege våre liv på en fundamental måte. 

Det handler om hvem vi er, hvordan vi behandler oss selv og andre mennesker, hva som er meningen med våre liv, og ikke minst om vårt forhold til det som er større enn oss selv, Gud. Svaret på disse spørsmålene er med og danner grunnlaget for hvordan vi lever våre liv, nettopp fordi menneskesynet er en essensiell komponent i hver enkelt sitt verdensbilde.  

Vi er overbevist om at Bibelen og kristendommens svar på spørsmålet både er sant og godt for alle, og har betydning for hvordan vi tenker om  vår tids store og kontroversielle spørsmål. Kjønnsidentitet, abort, kunstig intelligens, og seksualetikk er eksempler på dette. 

På konferansen “Hva er da et menneske?” ønsker vi derfor å grave dypere i bibelens lære om mennesket og dets betydning for våre liv og vår tid.

Velkommen til to spennende konferansedager på Fjellheim i Tromsø 11.-12. oktober 2024.

Vi ser ikke bort fra at arrangementet kan bli fult, så meld deg på i god tid.

Det er FBB Nord-Hålogaland (For bibel og bekjennelse), sammen med Fjellheim Misjonsforsamling som står bak arrangementet. 

Påmelding