Konferanse i Luther-Akademi

06.09.2015
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Bekjennelse

NELA (Nord-Europeisk Luther-Akademi) arrangerte sin årlige konferanse 25.-27. august, denne gang i DELK-kirken i Bergen. Årets tema var: Bekjennelsen som modernitetskritikk.

Noen av foredragsholderne samlet utenfor DELK-kirken i Bergen hvor NELA-konferansen fant sted, fra venstre: Knut Alfsvåg, Fredrik Sidenvall, Oswald Bayer, Gunnar Innerdal, Jan Bygstad og James A. Nestingen. FOTO: Boe Johannes Hermansen.

Leif G. Jensen hadde en gjennomgang av sannhetsbegrepet i bekjennelsesskriftene. FOTO: Boe Johannes Hermansen.

Gunnar Johnstad holdt foredrag om Det nye testamentes sannhetsbegrep. FOTO: Boe Johannes Hermansen.f

Åpningsforedraget - med konferansens tema - sto prof. dr. theol Knut Alfsvåg for. Førsteamanuensis Gunnar Johnstad fortsatte med: ”Åpent legger vi fram sannheten” (2 Kor 4,2) med undertittel: Nytestamentets sannhetsbegrep i møte med moderne relativisme og individualisme.

Prest i Evangelisk Luthersk Frikirke i Århus, Leif G. Jensen foredro om: ”Våre menigheter lærer – og forkaster” – Sannheten er antitetisk, før rektor ved L.M. Engstrøms gymnas i Göteborg hadde som tema: Ungdomskultur og kristen tro. 

Prest i DELK og formann i NELA Jan Bygstad fortsatte med: Antinomisme – modernitet – eskatologi. 

To langveisfarende, prof. emer. i systematisk teologi Oswald Bayer fra Tübingen foredro om: Haman and Kant – the battle on modernity, og James A. Nestingen, professor emer. fra Luther Seminary, St. Paul. Minnesota, hadde fått temaet: How is modernity making its impact in our churches?

Knut Alfsvåg var på konferansens avslutningsdag på ny i ilden, denne gang med emnet: Liturgien som modernitetskritikk. Siste foredrag ble holdt av førsteamanuensis dr. theol Gunnar Innerdal: Sannhetens ånd og bekjennelsen.

Det var deltagelse fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og USA i den nyttige og dyptpløyende konferansen.

I tillegg til foredrag, samtale og fellesskap ble det holdt årsmøte i NELA. Her ble Jan Bygstad gjenvalgt til formann. Følgende utgjør det nye styret, for uten Bygstad: Knut Alfsvåg og Erik Okkels (fra Norge), Fredrik Sidenvall og Daniel Johansson (fra Sverige), Karsten Christensen og Leif G. Jensen (fra Danmark) samt Halvar Sandell og Hannu Lehtonen (fra Finland).