Korleis kan ektefolk ta seg av kvarandre?

Talen ble holdt av Hans Olav Tungesvik 04.02.1995.

...04-02-95 H O Tungesvik - Korleis kan ektefolk ta seg av kvarandre...