Kristen folketradisjon

04.01.2021
Kåre Svebak
Aktuelt Trosopplæring Kirke Tradisjon Tradisjonsformidling Apostolisk Ortodoks Nådemiddel Forkynnelse Lære Fellesskap Evangelisk Luthersk Gudsforhold Gudstjenesteliv Gudstjeneste Sjelesorg

Kort innføring i tradisjonshistorisk analyse med henblikk på kirkens apostoliske læretradisjon

Kåre Svebak

Kirkens omsorg for mennesker i tidens løp vender tilbake som tilbakemeldinger i kristen folketradisjon. De ses i praksis, høres i ord og kan som regel studeres i intervju- og brevsamlinger. Den enkelte tilbakemelding ligner et ekko – gjenkjennelig og samtidig endret.

(se vedlegg)