Kristen lesning av Det gamle testamentet

14.03.2015
Torkild Masvie
GT Bibelen

Denne talen ble holdt tirsdag 10. mars 2015 i regi av FBB Østfold.

...Kristen lesning av GT...