Kristenlivets kors og herlighet

30.10.2022
Harald Kaasa Hammer

Lydopptak

25.10.2022: Kl. 18.00: Årsmøte. Kl. 18.45: Tema: Kristenlivets kors og herlighet. Innledning ved prest Harald Kaasa Hammer. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde

Podkast