Kristentroen - ingen tro på troen

11.01.2015
Kåre Svebak
Kristologi Tro Frelse

"Det hender at bekjennende kristne gir inntrykk av å tro på «min tro». Inntrykket befester forestillingen om «religiøse» mennesker, som om kirkens tro er relevant for noen, men ikke for meg."

Historisk sett er det her tale om en religionsteori fra slutten av 1700-tallet (romantikken).
Virkningen er en usaklig og manipulerende fremstilling av kirkens tro – den nytestamentlige
tro. Slik unngår man det unike og usammenlignbare ved kirkens tro og praksis, for mange
har interesse av å fremstille kirkens tro som et tilbud underlagt relativismens terror."

Slik begynner Kåre Svebak denne artikkelen om hva kristen tro er. Hele artikkelen kan lastes ned som PDF-fil via lenken i venstre margen.