Kristentroens «hovedsak» eller «kjerne»?

12.03.2019
Kåre Svebak
Teologi

"Billedspråk om kristentroen appellerer til fantasien og sløver tanken. Metaforen «kjerne» etablerer forestillingen om en idé, og det med forførende virkning. Men ordet «kjerne» fins ikke i Bibelen."

Kåre Svebak

Slik begynner Kåre Svebak denne tankevekkende artikkelen. Hele artikkelen kan lastes ned via lenken i margen.