Kristi navn i Åpenbaringen

27.01.2015
Bengt Birgersson
Johannes åpenbaring Bibeltime

Bengt Birgersson holdt denne bibeltimen fredag 23. januar 2015 som en del av en bibelhelg i FBB-Bjørgvin med tittelen "Åpenbaringen på tvers".

...Kristi navn i Åpenbaringen...