Kristne på flukt fra Syria og Irak

29.11.2015
Kari Fure
Forfølgelse

Foredrag holdt 19. november 2015 i regi av FBB Bjørgvin.

...Kristne på flukt fra Syria og Irak...