Kristus före Jesus: Om Guds son i Gamla testamentets historia

11.03.2017
Sakarias Ingolfsson
Bokanmeldelser GT

Dette er det fjerde småskriftet i en serie utgitt av Församlingsfakulteten i Göteborg. Det lille skriftet er på 58 sider, med relativt liten tekst, og flere flotte illustrasjoner.

Forsiden til "Kristus före Jesus: Om Guds son i Gamla testamentets historia"

Slik er det egnet til å ha med seg, f.eks. på en liten togreise eller i håndbagasjen på flyet. Format og illustrasjoner, sammen med et polert og en anelse høytidelig språk, gir inntrykk av at boken er tenkt til personlig andakt, oppbyggelse og meditasjon. Samtidig løsrives dette ikke fra et konkret mål. Forfatteren, Jakob Appell, ønsker å gi en innføring i hvordan Kristus åpenbares allerede i Det gamle testamente.

Appell trekker frem noen hendelser og karakterer i Det gamle testamente, og viser flere grunner for å forstå dem som tidlige åpenbaringer av den før-inkarnerte Jesus Kristus. Han henter også inn enkeltuttalelser fra kirkehistorien, de nytestamentlige forfatterne, og fra Kristus selv. Enkelte av eksemplene kan virke i overkant frimodige, selv om Appell bemerker: ”Det är visserligen få och inte alldeles självklara ställen, men Nya Testamentets vittnesbörd liknar blomsterknoppar som genom Andens ljus slagit ut i full blom genom Kyrkans vittnesbörd”.

Høydepunktet i boken er etter min betraktning kapittelet om Herrens engel. Appell trekker frem det som sies flere ganger: At ingen kan se Gud og overleve. Likevel finner vi slike møter i Det gamle testamente, ikke minst gjennom Herrens engel. Her ser Appell en konkret åpenbaring av frelseren.

Et småskrift som dette kan på ingen måter være noe mer enn en smakebit på et interessant tema, og Appell begrenser seg i stor grad til å belyse enkelte synlige åpenbaringer av Kristus i GT. Et par ytterligere eksempel nevnes i forbindelse med illustrasjonsbilder, men fortsatt er det mye som må bli liggende. Jeg kunne imidlertid ønsket at Appell brukte noen ord på det spesielle møtet mellom Abraham og Melkisedek.

Dette småskriftet tjener ypperlig til å sette tankene på et svært trosstyrkende tema. Appell viser også i avslutningen et par andre konsekvenser av denne tanken, ikke minst at åpenbaringen i Kristus: ”innebär ett stort ansvar. Först och främst som ett personlig gensvar i tro, men sedan också som en kallelse att räcka den högre graden av uppenbarelse åt andra”.