Kristus, kirken og håpet

27.05.2020
Kåre Svebak
Johannes åpenbaring Kristus Kirken Håp Eskatologi Lilleasia Sju menigheter Forfølgelse

I Jesu åpenbaring for Johannes

Kåre Svebak