Kristus - vår forløsning

20.02.2016
Øystein Rønhovde
Evangelium Bibeltime

Bibeltime 30.02.2016 i regi av FBB Bjørgvin.

...Kristus - vår forløsning...