Kristus - vår helligjørelse

20.02.2016
Øystein Rønhovde
Evangelium Bibeltime

Bibeltime 29.02.2016 i regi av FBB Bjørgvin.

...Kristus - vår helliggjørelse...