Kristus - vår rettferdighet

20.02.2016
Johan Åstrøm
Evangelium Bibeltime

Bibeltime 30.02.2016 i regi av FBB Bjørgvin.

...Kristus - vår rettferdighet...