Kristus - vår visdom fra Gud

20.02.2016
Jan Bygstad
Evangelium Bibeltime

Bibeltime 29.02.2016 i regi av FBB Bjørgvin.

...Kristus - vår visdom fra Gud...