Kroppens teologi på protestantisk

09.01.2023
Ole Fredrik Kullerud
Bokomtale Kropp Seksualundervisning Seksualetikk Seksualmoral Brudemystikk Skilsmisse Etikk Teologi Kristus Åndelighet Åndelig veiledning

Bokanmeldelse

John W. Kleinig, Wonderfully Made: A Protestant Theology of the Body

John W. Kleinig, Wonderfully Made: A Protestant Theology of the Body,

Bellingham/Washington: Lexham Press 2021,

235 s.

Kroppens teologi er vi blitt vant til å høre om i forbindelse med pave Johannes Paulus II som på et tidlig tidspunkt været utfordringene til kirken fra vår samtid i synet på mennesket og legemet. Transhumanismen er i dag én slik utfordring. Kjønn er i henhold til denne flytende kategorier, og «kjønnskorreksjon» en mulighet for den som ikke finner seg til rette i kjønnet vedkommende kroppslig er født med. En bok om kroppens teologi fra et romersk-katolsk ståsted er visstnok i kjømda i Norge. På høy tid er også bidrag fra lutherske teologer. Et slikt er boka jeg skal omtale her, av dr. John W. Kleinig (f. 1942), australsk prest og teologisk lærer.

I tillegg til en liturgisk bønn for «livet i kroppen» innledningsvis, har Kleinigs bok sju hovedkapitler. Forfatteren viser hvor mye av livet, kristenlivet inkludert, som er knyttet til kroppen; dåpen er bare ett eksempel. Han bruker mye plass på det helt grunnleggende og tar utgangspunkt i at det åndelige står ikke i motsetning til det materielle, slik mennesket har en tendens til å tenke. Åndelig er snarere det som har med Den hellige ånd å gjøre, minner Kleinig om, og Skriften vitner om at Ånden stadig anvender det materielle i kommunikasjonen med mennesker. «Body matters», hevder forfatteren (tittel på første kapittel), ikke bare for oss, men også for Gud. Boka går ut på å vise de forskjellige aspektene av dette.

Forfatteren går videre gjennom kroppens teologi i fem etapper, ut fra skapelsen, forløsningen, oppstandelsen (kap. 4 The spiritual body), seksualiteten og selvutgivelsen, før han oppsummerer dette i et avsluttende (sjuende) kapittel om The living body. Kleinig går systematisk igjennom menneskets kroppslighet i teologisk lys. Klassisk teologi legger forfatteren til grunn med brudemystikken i bunn. Ifølge denne peker ekteskapet og menneskekroppen på foreningen mellom Kristus og kirken.

Flere interessante enkeltobservasjoner finner vi i boka. I det andre kapitlet, The created body, minner Kleinig for eksempel om at dyra, til forskjell fra menneskene, er gitt liv (animated) av Gud indirekte, menneskene på sin side direkte. Menneskene er på den andre siden ånder som englene, men ulikt dem ånder med legemer - embodied spirits. I det tredje kapitlet, The redeemed body, viser forfatteren hvordan både tempel, liturgi og kristen tjeneste forgår i og med kroppen.

Det femte kapitlet, The sexual body, har mange oppslag det kunne det vært interessant å henvise til. Han skriver her også om skilsmisse og gjengifte. La meg bare kort nevne distinksjonen forfatteren gjør mellom møydom/jomfruelighet (virginity) og kyskhet (chastity). Bare den sistnevnte kan gjenvinnes dersom den går tapt, men den kan til gjengjeld utvides og få åndelige sider. I det sjette kapitlet, The spousal body, peker Kleinig på selvutgivelsen som ethvert menneskes kropp er bestemt for, og på dette punktet har han en svært anerkjennende henvisning til pave Johannes Paulus II’s arbeid med kroppens teologi. Seksualiteten er et uttrykk for menneskelig selvutgivelse, men denne selvutgivelsen er større enn seksualiteten, slik vi kjenner den, og har sitt orienteringspunkt i Kristus selv.

Ole Fredrik Kullerud