Kurs om kirkeåret og tekstboken

Kurs for prestene i Namdal prosti fredag 27. mai 2016 ved Harald Kaasa Hammer.

Ressursene kan lastes ned fra lenkene i venstre margen.