Kvinnelige prester - et viktig spørsmål?

14.10.2019
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Kvinnelig prestetjeneste

Under Nordisk bekjennelseskonferanse - i regi av FBB i Misjonssalen i Oslo fredag 11. oktober - holdt prof. dr. theol Knut Alfsvåg foredrag om temaet: Kvinnelige prester - et viktig spørsmål?

Her følger hovedpunktene i hans foredrag.

Prest/forsker Ole Fredrik Kullerud holdt også foredrag. Hans tema var: "Historiske perspektiver på aktuelle kirkelige utfordringer i dag". Det var dessuten info fra ulike kirker og organisasjoner i de nordiske land. En nyttig konferanse!