Kvinnelige prester - hvorfor ikke?

30.09.2021
Boe Johannes Hermansen
Bibeltime Bibeltekster Bibeltolkning Undervisning FBB FBBs arrangementer Kvinnelig prestetjeneste Kvinneprestmotstand kvinnelige prester

Undervisning

Knut Alfsvåg, professor dr. theol. ved VID Misjonshøgskolen i Stavanger

Man. 27. sept. kl. 19.00: «Kvinnelige prester – hvorfor ikke?» Ved Knut Alfsvåg, professor dr. theol. ved VID Misjonshøgskolen i Stavanger.

podkast