Lærdommer fra Daniels bok

11.12.2014
Jan Tore Olsen
Daniels bok Bibeltime

Jan Tore Olsen holdt denne bibeltimen 28. november 2014 i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Lærdommer fra Daniels bok...