Læremessige utfordringer i vår tid

29.02.2016
Johannes Kleppa
Bibeltime

1 Kor 2,1-5. Møte i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Læremessige utfordringer i vår tid...