Lärjungaskap i en könsneutral tid

22.02.2023
Anders Alapaa
Aktuelt fra andre For Bibel og Bekjennelse Kjønnsteori Kjønnsrevolusjon Kjønnsforskjell Kjønn Kjønnskamp Kjønnsnøytral ekteskapslov Kjønnsuttrykk Samfunnskritikk Samfunnsansvar Samfunnsutvikling Samfunnsliv Samfunn Fellesskap Debatt Undervisning Teologi Etikk Lære

Aktuelt

Anders Alapää. präst i Missionsprovinsen i Sverige

Lärjungaskap i en könsneutral tid - rapport från två januaridagar i Oslo

Den sista helgen i januari hölls en mycket värdefull och givande konferens i Oslo kring frågor, som de senaste årtiondena blivit brännande för kristna församlingar, präster och inte minst familjer. Konferensen behandlade synen på kön, samliv, familj etc., som förändrats så kraftigt ute i samhället. Det var en "felleskristen" konferens som anordnades av stiftelsen MorFarBarn och organisationerna For Bibel og Bekjennelse (FBB) och Verdialliansen. Som medinbjudare stod också ett flertal norska kristna organisationer, bland dem Missionsprovinsens systerstift i Norge. Dess biskop Thor Henrik With och pastor Erik Okkels fanns också på plats. Från Missionsprovinsen i Sverige deltog undertecknad samt Johanna Nygård och Jakob Okkels.

De två dagarna i Oslo fylldes med föredrag och panelsamtal. De medverkande var både biskopar, präster och lekmän, män och kvinnor från flera länder: Norge, Sverige, Finland, Danmark och Tyskland. Från Sverige medverkade den produktive kristne författaren och influencern m.m. Olof Edsinger, som med skarp blick belyste aktuella trender i tiden ur ett kristet perspektiv. Biskopen i Missionsprovinsens finländska systerstift Juhana Pohjola lyckades fånga åhörarnas uppmärksamhet när han berättade om hur han tillsammans med den förra inrikesministern Päivi Räsänen åtalades - och frikändes - för publiceringen av en småskrift, som propagerade för den klassiska kristna synen på äktenskapet. En annan föredragshållare var en tysk romersk-katolsk sociolog vid namn Gabriele Kuby. Hennes raka sätt, som kändes uppfriskande osvenskt, att gå igenom dessa frågor väckte stående ovationer från åhörarna!

Var det då nödvändigt att ägna två hela dagar till fördjupning i sådana frågor, när den antikristna tidsandan ändå framträder så tydligt i våra samhällen? Det korta svaret är ja! Det längre svaret är att konferensen ändå var väckande och medvetandegörande. Risken finns att de kristna slår sig till ro med sakernas tillstånd och vänjer sig vid de nya okristliga normer, som breder ut sig med sådan kraft. Konferensen gav också uppmuntran att kämpa den goda kampen och stå fast vid den goda bekännelsen. Det var glädjande att höra om hur frimodigt bröder och systrar i tron står fast vid Bibelns undervisning, inte bara biskopar utan också vanliga mammor med barn i förskola och skola.

Missionsprovinsen bildades för tjugo år sedan som ett resultat av kampen kring den s.k. ämbetsfrågan. Efter konferensen stod det klart för mig att kampen för Bibel och bekännelse nu också fortsätter på nya frontavsnitt. Först skulle prästämbetet bli könsneutralt och sedan äktenskapet. Nu vill man helt avskaffa eller relativisera begreppet "kön", vilket förstås inte låter sig göras, eftersom det är någonting nedlagt i Guds skapelseordning - i biologin. I ämbetsfrågan var det ofta biskopar och präster som stod i frontlinjen. När det gäller de nya frågorna kring kön, samliv och familj är det dock lika ofta vanliga föräldrar, som står i skottlinjen. Därför hade jag önskat att fler deltagare från Sverige, särskilt föräldrar, hade hittat till konferensen i Oslo. Jag träffade dock och samtalade med flera svenskar, som flyttat till Norge. Konferensen var också mycket välbesökt, till den grad att arrangörerna oroade sig för hur maten skulle räcka till alla. Den räckte dock och blev över - både den andliga och den timliga spisen!

Anders Alapää. präst i Missionsprovinsen i Sverige

(artikeln publicerades tidigare i Sändebrev till Missionsprovinsen, februari 2023)