Lausannebevegelsen

07.08.2023
Ole Fredrik Kullerud
Bokomtale Lausanne-pakten Økumenikk Misjon Kirken Kirkehistorie Verden Misjonsbefaling Misjonsforståelse Teologi

Bokanmeldelse

The Lausanne Movement: A Range of Perspectives

Velskrevne artikler om Lausanne-bevegelsen

The Lausanne Movement: A Range of Perspectives

Margun Serigstad Dahle, Lars Dahle og Knud Jørgensen (red.)

(Regnum Edinburgh Centenary Series, Bd. 22)

Oxford: Regnum 2014

497 s.

I år 2010 ble 100-årsjubileet for det internasjonale misjonsmøtet i Edinburgh markert. Møtet ble skjellsettende for misjonsbevegelsen i århundret som fulgte, men ble også et startskudd for den økumeniske bevegelsen som skulle vokse fram etter dette. I anledning 100-årsminnet ble det publisert en rekke skrifter. Regnum Edinburgh Centenary Series inntar her en prominent plass med 35 bind og over 600 bidragsytere. Bind 22 i serien er viet Lausanne-bevegelsen og består av en rekke artikler som er relativt korte.

Som mange av leserne vil kjenne til, gjorde utviklingen i internasjonal misjon i etterkrigstiden at evangelikale samlet seg i Lausanne i 1974 for å besinne seg på misjonens oppdrag på en klassisk basis med en erklæring (Lausanne-pakten) og en bevegelse som resultat. Billy Graham og John Stott var førende personligheter. Bakgrunnen var at politiske agendaer og – etter enkeltes oppfatning – åpenhet for religionsblanding hadde gjort seg gjeldende innad i Kirkenes Verdensråd. Det internasjonale misjonsrådet hadde blitt fusjonert med dette i 1961. Dessuten var misjon under sterkt press i samfunnet under innflytelse fra sosialistiske bevegelser og i kjølvannet av avkoloniseringsprosessen som pågikk i den første etterkrigstiden særlig fram mot 1960-tallet. Lausanne innebar imidlertid også en utfordring til misjonen selv, ikke minst med fokuset på «unådde folkeslag» etter som en stor andel av misjonens midler gikk med til å opprettholde eksisterende virksomhet.

Det er ikke mulig å gå gjennom de nesten 40 artiklene i en bokanmeldelse. Mellom en innledende og en avsluttende tekst som blant tegner opp den historiske konteksten, er bidragene fordelt på fire seksjoner, 1: Introducing the Lausanne movement, 2: Introducing major Lausanne concerns, 3: Reviewing the Cape Town Congress: «in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas», 4: Critical reflections and discussions, «calling the whole Church to take the whole Gospel to the whole world». Noen av artiklene er personlige inntrykk, andre er mer historiske. Andre igjen drøfter viktige teologiske anliggender for bevegelsen. Et visst teologisk spenn kan man også merke hvor deler av bevegelsen heller noe i retning av Kirkenes Verdensråd. Her er også bidrag om for eksempel John Stotts virke og betydning for Lausanne-bevegelsen.

Den evangelikale verden får man innblikk i gjennom denne boka. Sakramentene finner man ikke noe om i refleksjonene her. Dette er en nyttig bok i arbeid med internasjonal misjon og økumenikk. Artiklene er velskrevne og lettleste. Den norske medvirkningen er sterk; utover redaktørene er flere nordmenn bidragsytere. Boka er dessuten gitt ut med norsk bidrag til finansieringen (NLM og NORME).

Ole Fredrik Kullerud