Liturgien som modernitetskritikk

25.10.2016
Boe Johannes Hermansen
Bokomtale Liturgi

FBB har utgitt boken: ”Liturgien som modernitetskritikk”, forfattet av FBBs nestformann, prof. dr. Knut Alfsvåg.

"Liturgien som modernitetskritikk"

Boken er en utvidet versjon av foredraget med samme tittel som Alsvåg holdt under Nord-Europeisk Luther-akademis konferanse i Bergen i august 2015. Konferansens tema var "Bekjennelsen som modernitetskritikk". 

Boken er med på å gi hjelp til en refleksjon over hva en kristen gudstjeneste er og bør være, i vår tid og alltid og over alt. Boken koster kr. 40 og kan bestilles i FBBs butikk.