Liv og diktning hos Elias Blix

21.03.2013
Karl Egil Johansen
Salmer Elias Blix

Dette foredraget ble holdt 14.03.2013 i regi av FBB-Bjørgvin i DELK-kirken.

...Karl Egil Johansen - Elias Blix ...

Elias Blix. (Bildet er i Public domain og er hentet via Wikimedia Commons.)