Livet i dåpen verner mot fariseismen

"Følger du lysten til det gode, lever du som et fritt menneske, i harmoni med deg selv og guddomsgnisten i ditt indre. Det påstod fariseerne. Kjente toner?"

"Dette menneskesyn betyr i praksis to ting: (1) Du må velge om du vil leve som rettferdig eller synder for Gud. (2) Velger du lysten til det gode, lever du forsonet med Gud. Og motsatt: Velger du lysten til det onde, treller du under syndens herredømme, uforlikt med Gud."

Slik begynner Kåre Svebak denne artikkelen om dåpslivet kontra fariseismen. Artikkelen kan lastes ned som PDF via lenken i venstre margen.