Livet i Guds rike – Hva sier Bibelen

16.02.2023
Thor Fremmegård
Bokomtale Guds folk Gudsbegrep Gudsbilde Gudstro Gudsforståelse Guds Ord

Bokanmeldelse

Livet i Guds rike – Hva sier Bibelen. Sigurd Grindheim

Sigurd Grindheim

Livet i Guds rike – Hva sier Bibelen

Hammersland bok og musikk AS 2023

Professor Sigurd Grindheim er kanskje et nytt navn for noen. Noe av grunnen er nok at han i mange år har studert og undervist i USA og senere i Etiopia.

Nå har han skrevet ei inspirerende bok for en vanlig bibelleser, og samtidig ei bok som holder et høyt faglig nivå. Vi får se inn i et helt sentrale tema i Det nye testamente om Guds rike, eller Guds kongedømme som forfatteren mener er en bedre oversettelse.

Det gamle testamente er fylt av tekster om dette rike eller kongedømme som skal komme. Jesaja, Daniel, Sakarja og andre profeter taler om et rike og en tid hvor Herren kommer med sitt nærvær, med seier over ondskap, med barmhjertighet og fred m.m.

Guds rike er kommet nær, forkynte Jesus når han sto fram i Israel. Men dette riket og denne kongen var så totalt annerledes enn det mange jøder forventet. Til og med døperen Johannes oppleves usikker og må spørre Jesus: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»

Jesus oppfyller ved sitt første komme profetier om det kongedømme som skal komme. Samtidig taler han om et fremtidig rike som skal komme i herlighet. Forfatteren understreker den viktige dobbeltheten i Bibelens budskap: Allerede nå, men ennå ikke.

Videre understreker Grindheim veien Jesus måtte gå gjennom lidelse, død og soning for våre synder, til seier over Djevel og gjenopprettelse av alt som ble ødelagt i menneskets fall. Bare på denne måten kunne Guds kongedømme bli virkelighet.

Den største delen av Grindheim sin bok beskriver videre ut fra Det nye testamente hvor «annerledes» dette rike eller kongedømme er, og hva det betyr for oss og vår tro i dag. De spennende overskriftene lyder slik: En annerledes konge, en annerledes grensekontroll, et annerledes fellesskap, en ny regjering, et nytt samfunn og en paradoksal seier.

Det er oppbyggelig og rikt å lese om Jesus som den annerledes kongen enn det svært mange forventet. Han avslørte menneskets egenrettferdighet i møte med Gud, taler selv som Gud, men går tjenerens vei i lidelse og død for å åpne veien inn i Guds rike.

Den annerledes grensekontrollen taler om en ny fødsel for å se Guds rike. Her er det bare de små, fattige og hjelpeløse med «åndens fattigdom» som kommer inn. Disse tar Jesus seg av på en særlig måte, slik også vi i hans rike kalles til å se til de minste.

Fellesskapet i dette kongedømmet er preget av forsoning, nåde og tilgivelse. Et sted hvor det ikke er fokus på å prestere, men på å motta nåde og tilgivelse. Kongen i dette riket kom nettopp med dette. En sannhet her som ble ny for meg var forfatterens understrekning av følgende: Vi skal ikke bygge Guds rike! Vi skal derimot forkynne evangeliet om Guds rike, proklamere det og leve i det. Og videre følge Jesus i hans kjærlighet til fremmede, forslåtte, syke m.m. Så er det Gud alene som sørger for at riket vokser.

Grindheim sin bok gir også en spennende retning i en kristens samfunnsansvar og politiske grunnholdning. Guds rike/kongedømme kan aldri skapes med makt eller realiseres som en politisk størrelse. Det er ikke av denne verden. Det kommer alltid innenfra fra mennesker som er født på ny og lever i dette riket sine livslover. Og det vil absolutt ha en påvirkning på samfunn og politikk. Men i det «verdslige» regimente hvor en kristen også kalles til å tjene Gud, kan vi bare skape det gode samfunn i relativ forstand, hevder forfatteren.

Boka peker naturlig på slutten mot Guds fullkomne kongedømme som skal komme. Jesu gjenkomst, seieren over Anti-Krist og den endelige dom skildres. I det gjenløste skaperverk på den nye jord utfoldes det fullkomne Guds rike. Sammenhengen og forskjellen mellom den første skapelse og nyskapelsen beskrives. Og ikke minst målet, det fullkomne Gudsnærvær og fellesskap med kongen som samtidig kalles Lammet.

Jeg vil gi denne boka en varm anbefaling. Ei slik bok som på en evangelisk og Jesussentrert måte skildrer Bibelens tale om Guds rike/kongedømme, er svært nødvendig og nyttig.