Livsvernpris til to kunstnere

25.05.2023
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Menneskeverd Livsvern Kunst Menneskerettigheter Menneskeverd Menneskesyn

Menneskeverd

Fra overrekkelsen av Livsvernprisen 2023, til Eimund (til høyre) og Vebjørn Sand. (Foto: Boe Johannes Hermansen)

Geir Lippestad (til høyre) hadde det ærefulle oppdraget å overrekke livsvernprisen til brødrene Eimund (til venstre) og Vebjørn Sand. (Foto: Boe Johannes Hermansen)

Harald Stanghelle var en av dem som hadde hilsen til prisvinnerne. (Foto: Boe Johannes Hermansen)

Et utsnitt av den store festforsamlingen som overvar utdelingen av livsvernprisen. Første rekke fra venstre: Helga Arntzen, Harald Stanghelle, Maria Elisabeth Selbekk, Eimund Sand, Vebjørn Sand og Geir Lippestad. (Foto: Boe Johannes Hermansen)

Kari og Øivind Sand, foreldrene til Eimund og Vebjørn, fikk også sin velfortjente ros. (Foto: Boe Johannes Hermansen)

Livsvernprisen 2023 ble 23. mai tildelt kunstnerne Eimund Sand og Vebjørn Sand. De fikk den gjeve prisen for sitt arbeid med å løfte fram grunnleggende verdier som menneskeverd, demokrati og frihet gjennom kunstinstallasjonen Roseslottet. – Veldig oppløftende, inspirerende og motiverende, sa brødrene Sand etter at de hadde mottatt prisen.– Det er godt å bli sett og anerkjent. Det kan bety mye for arbeidet videre. Vi ønsker å løfte frem menneskeverdet som vi alle har ansvar for, også i hverdagen, tilføyde de.

Ikke når det koster

Det var advokat og tidligere prisvinner Geir Lippestad som fikk den ære å overrekke årets livsvernpris, som foregikk på Hotell Continental med omlag 200 personer til stede. Lippestad sa i sin tale at menneskeverd og menneskerettigheter har sammenheng med vår tids største konfliktområder, som kunstig intelligens, klima, flyktningsituasjonen. – Mange kan være enige om prinsippene, men ikke når det koster noe. – Årets prisvinnere, Eimund og Vebjørn Sand, har konkretisert hva menneskeverd og menneskerettigheter betyr og skapt engasjement, la Lippestad til.

Vår verdi er ukrenkelig

Roseslottet er et kunstprosjekt utformet som en dannelsesreise hvor vi kan oppdage, reflektere og ta inn over oss hvilke verdier som ligger til grunn for frihet og demokrati og hva som ble frarøvet oss under okkupasjonen i Norge mellom 1940 og 1945. – Roseslottet er et pedagogisk prosjekt som har som mål å plassere ideen om menneskeverdet i sentrum. Installasjonen er sterk og monumental, og den minner oss om at vår iboende verdi er ukrenkelig, sa Lippestad om begrunnelsen for tildelingen. Da Roseslottet åpnet i 2020 var det 80 år siden Norge ble angrepet i 1940 og 75 år siden frigjøringen i 1945.

Et universalt språk

– Gjennom kunsten har Eimund og Vebjørn Sand skapt en sansearena som snakker et universalt språk og som gir kunnskap og læring med verdenserklæringen om menneskerettighetene som grunnlag: Alle mennesker er født frie og med samme iboende menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapens ånd. Gjennom ulike installasjoner, malerier og geometriske figurer bidrar Eimund og Vebjørn Sand til å gjøre abstrakte ideer som menneskeverd og demokrati til noe konkret, noe vi kan ta og føle på, se og høre og bruke sansene våre til å oppdage.

Påvirker og forandrer

Lippestad pekte på at brødrene Sand på denne måten bidrar til at nye generasjoner kan få gripe begrepet menneskeverd på en ny måte, slik at det ikke blir innholdsløse ord, men noe som konkret påvirker oss og forandrer oss og som nye generasjoner stadig må holde oppe som en ledestjerne. – Hele prosjektet bygger på motivasjonen om å vise enkeltmenneskets iboende og ukrenkelige verdi og troen på at denne bevisstheten og erkjennelsen både vil gjøre oss til bedre mennesker og skape et samfunn hvor vi vil hverandre vel.

Menneskets verdi

– Livsvernprisen 2023 går til brødrene Sand fordi de på mesterlig vis knytter historien opp mot nåtiden med det enkelte menneskes verdi i sentrum. Gjennom Roseslottet forteller de enkeltmenneskers historier som ellers ikke ville være synlige for oss, og viser med det hvilke katastrofale konsekvenser det har for både samfunn og mennesker når vi mister humanismen og demokratiet av syne. Med sine unike egenskaper inspirerer brødrene Sand oss til innsats for enkeltmenneskets iboende verdi og alle menneskers frihet.

Takket sine foreldre

Eimund og Vebjørn Sand understreket i prisvinnernes tale takk til alle som har bidratt til realiseringen av Roseslottet. – Men mest vil vi takke våre foreldre, Kari (87) og Øivind Sand (88), som har lært oss å ta ansvar og gitt oss avgjørende impulser. Det var flere hilsener. Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo og tidligere nestleder i Antirasistisk Senter, kalte antisemittisme et virus, som må bekjempes fordi det skader samfunnet.

Vi må revaksineres

– Vi har ikke en evigvarende vaksine, men vi må stadig revaksineres, med virkestoffene kunnskap og holdninger. Roseslottet er et eksempel på et enormt bidrag og et av de mest effektive tiltakene i dette århundre, sa Kohn. Harald Stanghelle, pressemann og tidligere redaktør, og Helga Arntzen, grunnlegger av Aktive Fredsreiser og Hvite busser til Auschwitz, berømmet også brødrene Sand for Roseslottet i sine hilsener. Programmet inneholdt også musikalske innslag ved Mona Krogh og Fredrik Høst. Konstituert generalsekretær i Menneskeverd, Maria Elisabeth Selbekk, ledet tilstelningen.

Gjør menneskeverdet konkret

– Jeg tror ingen som besøker Roseslottet går derfra uberørt. Gjennom dette kunstprosjektet evner brødrene Sand å gjøre begrepet menneskeverd, frihet og demokrati til noe konkret, noe som i mange sammenhenger først blir virkelig for oss når det blir tatt fra oss, sier Maria Elisabeth Selbekk, og tilføyer: – Menneskeverdets plass i samfunnet må alltid være der. Vebjørn og Eimund Sand viser oss hvilke katastrofale konsekvenser det kan få når vi mister det av synet.

 

Tidligere prisvinnere Menneskeverd deler ut Livsvernprisen hvert år. Siden 1997 har prisen blitt gitt til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet. Tidligere prisvinnere er blant andre Birgit Skarstein, Salum Kashafali, Kjersti Toppe, Kristin Clemet, Siri Fuglem Berg, Anna Solberg, Åsta Årøen, Per Fugelli, Aleksander Helmersberg, Anette Skeie Jacobsen og Elin Anita Verdal, Signe og Geir Lippestad, Thorvald Steen, Marte Wexelsen Goksøyr, Beitostølen helsesportsenter, Bettina og Stein Husebø, Marianne Mjaaland, Margreth Olin, Torleiv Ole Rognum og Ola Didrik Saugstad og Cecilie Willoch.