Löftet om Jesusbarnet

05.01.2023
Karsten Christensen
Bokomtale Jesus Teologi Jul Profetier Løfte Evangelium GT Kristologi Kristen tro

Bokanmeldelse

En röd tråd. Löftet om Jesusbarnet i Skriften. Timo Laato

En röd tråd. Löftet om Jesusbarnet i Skriften.

Timo Laato (TL)

FFGs småskriftserie 2022

Skrevet af en finne på svensk, anmeldt af en dansker på en norsk hjemmeside.

Aarhus Universitetsforlag Unipress, har siden 2012 årligt udgivet 10 småbøger, kaldet ’Tænkepauser’. Forlaget skriver: ”Små bøger med store tanker. På kun 60 sider formidler forskere deres viden om netop det, de ved mest om. Tag en pause og bliv klogere på alt fra tro, håb og kærlighed til myrer, monstre og skurke.”

Jeg tænker FFG:s småskriftserie som en tænkepause, en lille bog om et stort emne, formidlet af en forsker med stor viden. Indtil jeg fik tilsendt denne bog til anmeldelse, havde jeg kun én tidligere bog i serien, som jeg selv havde købt og læst, nemlig Timo Laato’s (TL) bog: Juleevangelierna, og derfor har jeg med stor glæde givet mig i kast med læsningen af småskriftet: En röd tråd. Löftet om Jesusbarnet i Skriften.

TL skriver: ”Jeg fortsætter med samma ämne men utifrån ett helt annat perspektiv.” Mao en bog om julen før julen og indledningsvis beskrives hele Det Gamle Testamente som en kristologisk bog.

Sammenhængskraften i Bibelen bruges der tid på, Skriftens enhed og klarhed understreges på en fin måde. På sin egen måde udtrykker TL, at enhver Bibelsk bog har to forfattere, den menneskelige og den guddommelige. Med indirekte tilslutning til Augustin betragtes Det Nye Testamente som noget, der ligger skjult i Det Gamle Testamente.

TL er opbyggelig og ønsker, at hjertet skal forstå det, der læses og høres. Det er mange fine perler, som blev understreget ofte i forkyndelsen for 30 år siden, men så sjældent høres mere, f.eks. s.9, hvor TL forklarer, at ordet Torah i GT kan dække over både lov og evangelium, her kan vi videre tænke på Salme 1,2 og Salme 119.

Kapitlerne er fyldt med gode indholdsmæssige opbyggeligheder og gode henvisninger. Dog ser jeg mig slået af note 3, hvor der henvises til finsk. Så er note 35 anderledes anvendelig, hvor tanken fra teksten føres videre: ”Kristus är djupast sett även den säd som malts till nattvardsbrödet och som bespisar hungriga syndare med den gudomliga nådes goda.”

Der er mange understregninger i min bog, men særligt afsnittet om ”Kvinnans säd” fik jeg meget ud af. TL udfolder tanker om udtrykket ’kvindens sæd’ og ikke ’mandens sæd’ som noget helt særligt.

TL behandler også ”den individ- och den kollektivcentrerande förståelse av begreppet ”säd”.”

Alt sammen vidner det om et teologisk overskud, og TF evner at gøre det svære enkelt, og det er svært.

Det ligger i udtrykket småskrift, at pladsen er begrænset, og TL har valgt godt.

Jeg savner noget så lavpraktisk som en indholdsfortegnelse, så den indsætter jeg her, så du kære læser, kan få et overblik over de gode afsnit i bogen.

Indledning s.5

Hur hör Bibelns skrifter samman? s.7

1 ”Kvinnans säd” (1 Mos 3:15) s.13

2 ”Abrahams säd” s.19

3 Löftet om ”säd” kvarstår s.23

4 Mosaiska lagar som bekräftar löftet om ”säd” s.25

5 Löftet om ”säd” bliver inte om intet s.29

6 Löftet om ”säd” hos Jesaja s.31

7 Löftet om ”säd” hos Hosea s.37

8 Begreppet ”säd” hos Paulus s.41

Sammanfattning och slutsatser s.45

Noter s.47

Denne bog er en lille bog om det største og den fortjener at blive læst i hele norden. Og til alle mine præstekollegaer og andre af julens prædikanter: Køb den! Der er mange gode prædiker at ’låne’ herfra. Hermed anbefalet.

Karsten Christensen, sognepræst Harboøre, Danmark