Lov og evangelium og antinomismen

13.04.2005
Nomen Nescio
Antinomisme

FBB-nytt:

Nr. 3, Okt. 2000, 37. årgang


NELA-møte 17. - 20. aug. i Oslo:

Lov og evangelium og antinomismen.


Nord-Europeisk Luther-Akademis årlige symposium fant sted i Oslo 17.-20 august i år. Temaet denne gangen var "Lov og Evangelium og antinomismen".

To bidrag om lov og evangelium som troslæretema la første dag et grunnlag for symposiets videre arbeid. Det var Teol. dr. Torbjørn Johanssons foredrag om "Lov og Evangelium som hermeneutisk nøkkel til Den Hellige Skrift", prost Helge Hildéns emne var "Lov og evangelium som åpenbaring av Guds vesen". Den følgende dagen var viet lov og evangelium-spørsmål fra reformasjonstidens teologi.

Amanuensis Gunnar Jonstad gav et bibelteologisk utgangspunkt for symposiets andre halvdel under overskriften "Anomia i Det nye testamente". Arbeidet med antinomismeproblematikken fortsatte så med foredrag der antinomismens innflytelse på kirken og kirkeforståelsen i historie og nåtid sto i fokus.

Seminaret ble avrundet med et innblikk i Bo Giertz' forfatterskap sett under symposie-temaets synsvinkel, og med høymesse der NELAs formann, Jan Bygstad, preket.

Noen sentrale personer under symposiet:

Første rekke fra venstre Halvar Sandell (Finland), Hans Olav Okkels (Danmark), Daniel Johanson (Sverige).

Bakre rekke fra venstre Jan Bygstad (Norge), Anssi Simojokki (Finland),

Sakari Korpinene (Finland) og Fredrik Sidenvall (Sverige).

(Foto: Boe Johannes Hermansen).