Lukk meg i dine smerter inn

13.04.2005
Boe Johannes Hermansen
(Ressurser) Liturgi

Med boka «Lukk meg i dine smerter inn - i Jesu følge gjennom fasten og frem til påskegleden» går FBBs tidligere formann Harald Kaasa Hammer nye veier i oppbyggelseslitteraturen i Norge. At en fastebok har betraktninger for hver dag fra torsdag før fastelavnssøndag til onsdag etter påske er vel ikke det mest vanlige. Men det helt nye grepet for å møte leseren gjør Kaasa Hammer når han legger ut dagens betraktningen på bokas "side" på Internett.

Slik kan leserne stå i daglig kontakt med forfatteren! Vi kan skrive spørsmål med e-post til ham, og delta med spørsmål og kommentarer på en samtaleside som er åpen for alle. I forkant av utgivelsen sa Harald Kaasa Hammer til FBB-nytt: "Dette er et prosjekt som antagelig ikke er prøvet før, og vi er spente på hvordan dette vil fungere. Boka arbeider med tema som er grunnleggende for ganske mange mennesker - også meg selv - og jeg er svœrt spent på hvordan leserne vil ta imot både boka og tilbudet", fortsetter han. I forordet heter det videre: "Fastetiden var fra først av en forberedelsestid for dem som skulle døpes. Tekstene ble valgt for å støtte dåpskandidatene i troens strid og seier og fellesskap med Herren. Slik ble fastetiden en årlig fornyelse for hele menigheten."

Boka er bygget opp rundt søndagstekstene etter 2. tekstrekke. Etter inngangkapitlet "Lidelsen" følger kapitler for de seks dagene rundt fastetidens søndager. De har titlene: Fristelsen, Tilgivelsen, Seieren, Troen, Soningen og Inntoget. Betraktninger fra Skjœrtorsdag til onsdag etter påske under overskriften "Frelsen" avslutter boka. Den kan også leses sammenhengende som en bok om lidelse, fristelse, tilgivelse, kamp og seier. Men med den rause åpningen mot leserne gjennom Internett-siden vil nok denne utgivelsen legge et mønster som mange vil følge.

Harald Kaasa Hammer:

«Lukk meg i dine smerter inn - i Jesu følge gjennom fasten og frem til påskegleden» Luther forlag 2000.

Nettsted: http://home.sol.no/~haraldkh/fastebok/