Luther-akademi-konferanse i Praha

20.10.2022
Knut Alfsvåg
Lutherske kirkesamfunn Luther Luthersk teologi Foredrag Undervisning Europa Teologi Teologihistorie Rettferdiggjørelse Tro

Aktuelt

Foredragsholder og forfatter Jack Kilcrease sin bok om rettferdiggjørelse

Praha, Tsjekkia

I tillegg til Nord-europeisk Luther-akademi fins det en tilsvarende organisasjon som først og fremst samler deltagere fra østeuropeiske lutherske kirker. Jeg hadde gleden av å være til stede på denne organisasjonens konferanse i Praha 17.-19. oktober, en konferanse som samlet 56 deltagere fra 12 land. At mange av disse samles under helt andre betingelser enn det vi gjør, ble vi ikke minst minnet om ved konferansens ukrainske deltagere.

Hovedforedragsholder på konferansen var Jack Kilcrease fra USA. Han har nettopp gitt ut en bok om rettferdiggjørelseslæren, og foredragene hans var en sammenfatning av hovedinnholdet i boken. Den gir en oversikt over rettferdiggjørelseslæren i GT, i evangeliene og hos Paulus. Så drøfter den rettferdiggjørelsen i et teologihistorisk perspektiv med hovedvekt på å få fram forskjellen mellom Augustin og Luther. I bokens siste del (og på konferansens siste foredrag) drøftes rettferdiggjørelsen i et systematisk-teologisk perspektiv relatert til predestinasjonen, sakramentene og helliggjørelsen. Et hovedpoeng for Kilcrease er at rettferdiggjørelseslæren er tett forbundet med en forståelse av Guds ord som utretter det som det omtaler. Den som er interessert i å sette seg inn i Kilcreases grundige arbeid med disse ting, kan bestille boken her. (Kilcrease sin bok om Bibelen i serien Confessional Lutheran Dogmatics er tidligere blitt omtalt på FBBs webside.)

Det var også noen andre foredragsholdere, to europeere og to amerikanere. Deres foredrag var i stor grad i utdyping av problemstillingene i foredragene til Kilcrease. Konferansen ble holdt i St. Michaels lutherske kirke i Praha, og foredragene var rammet inn av vesper og morgenbønn. Praha, som utgangspunktet er en sjarmerende by, viste seg fra en vennlig side med stort sett godt vær. Men den ettermiddagen vi fikk fri fra foredragene for å dra på sightseeing, regnet det. Det kunne likevel ikke ødelegge inntrykket av en vellykket konferanse.