Luthers husandaktsbok

10.11.2013
Dagfinn Stærk
Bokanmeldelser Luthersk teologi

Når Den luthersk-læstadianske menighet har kommet med en nyutgivelse av Husandaktsboka av Martin Luther, er det grunn til å takke dem som står bak dette.

 

Når Den luthersk-læstadianske menighet har kommet med en nyutgivelse av Husandaktsboka av Martin Luther, er det grunn til å takke dem som står bak dette. I flere år har Trygve Paulsen arbeidet med en språklig oppdatering av den norske utgaven fra 1878. Etter hvert fikk han også tak i den tyske originalutgaven fra 1853, en redigert utgave av Luthers kirkepostille. Arbeidet har vært tidkrevende, men resultatet må sies å ha blitt bra.

Det er en lang tradisjon å ha huspostiller og andaktsbøker til oppbyggelig lesning i hjemmet. Fremdeles utgis det stadig nye andaktsbøker, rettet til ulike aldersgrupper eller til hele familien samlet. I nye tider forventer mange friskere språk og nye vinklinger på Bibelens budskap. Men samtidig viser det seg at mer tradisjonelle og solide andaktsbøker fremdeles selger godt. Det kan skyldes at forkynnelse med god bibelsk substans er slitesterk. Og når det gjelder Husandaktsboka av Luther, kan man vel ikke utsette noe på den bibelske substansen!

Etter å ha lest i Husandaktsboka den siste tiden, tidvis litt tilfeldig og tidvis mer sammenhengende, har jeg særlig blitt slått av hans friskhet. Luther er ikke av dem som lirer av seg åndelige selvfølgeligheter. Han stryker heller ikke folk etter hårene. Nei, hans forkynnelse er djerv, og han bruker ofte et levende billedspråk. Luther trøster de nedbrutte. Oppmuntrer de motløse. Refser de gjenstridige. Her er rene ord for pengene. Noen eksempler kan illustrere dette:

  • Om dem som er fiender av Kristi kors: «Denne prekenen kommer fra himmelen og sier: Du er sikkert en hellig mann, en høylærd person, en trofast regent, en ærlig borger. Men med ditt styre og fine liv farer du til helvete. Alt det du gjør er fordømmelig for Gud. Dersom du ikke blir et annet menneske og får et annet sinn og hjerte, kan du ikke bli frelst.»

  • Om å dø bort fra våre synder: «Ved Jesu død er synden allerede drept og naglet til korset. Hvis du derimot fortsetter å leve i synden, kan du ikke si at den er avlivet i deg. Hvordan kan du rose deg av Kristus, han som har avlivet alle syndene, hvis de ennå lever så sterkt i deg? Da bedrar du bare deg selv!»

  • Om troen hos den romerske høvedsmannen: «Legg derfor merke til for noen tåper vi er og hvor lite vi forstår det som gjelder guddommelige gjerninger og mirakler. For vi forakter det alminnelige kristenmenneske og mener at bare de lærde kjenner Guds sannhet, mens Kristus derimot setter denne hedningen – med sin tro – over alle sine disipler. Det kommer av at vi henger fast ved personer og rangordninger, ikke ved Guds ord og nåde.»

  • Om å vise barmhjertighet: «Ordene om en inderlig barmhjertighet er ikke myntet på falsk lære. Når det gjelder troen og læren har verken kjærligheten eller tålmodigheten noen gyldighet. Der må jeg stå imot med alvor og ikke vike en hårsbredd.»

  • Om syndenes forlatelse: «’Syndenes forlatelse’ består ikke av mer enn to ord, men hele Kristi rike er innesluttet i dem. Det må være synd til stede. Der de er, må de erkjennes. Når jeg har erkjent dem, så er tilgivelsen og nåden der.»

Husandaktsboka følger kirkeåret. Jeg forstår det slik at det er de gamle tekstrekkene (før 1977) som brukes, for slik å følge tekstrekkene Luther brukte. Det er for så vidt greit, men fører på den annen side til at en del utenom utgiverens miljø vil oppleve at tekstene ikke alltid stemmer overens med det man møter i sin lokale menighet. Jeg hadde også ønsket at det var tatt med prekener for spesielle søndager som for eksempel Alle helgens dag.

I tråd med den opprinnelige tyske utgaven har Trygve Paulsen tatt med noen salmevers til hver dag. Det er positivt. Men ved å hente disse fra Landstads salmebok, virker disse ofte litt for gammelmodige for undertegnede, selv om salmene er varsomt redigert og har noen forklarende fotnoter til enkelte ord. Men andre brukere kan ha andre erfaringer med dette.

Det er vel å ta for hardt i å forvente at dette blir noen stor salgssuksess, at Husandaktsboka blir allemannseie i kristne hjem. Men i så fall sier det mer om dagens kristne enn om Luther og hans prekener. De som er på utkikk etter moderne historier om hva folk opplever i dag, «ord til ettertanke» eller «korte betraktninger til travle mennesker», må nok finne seg andre bøker å lese. Men mennesker som ønsker å høre evangeliet forkynt, klart og rent, djervt og uforfalsket, bør absolutt kjøpe seg Husandaktsboka av Luther. Vi trenger nemlig en slik bok – ikke minst i vår tid.

Husandaktsboka
Betraktninger for hver dag i kirkeåret
Hentet fra Martin Luthers hus- og kirkepostiller
Utgiver: Den luthersk-læstadianske menighet
Ansvarlig for språklig modernisering og tilrettelegging: Trygve Paulsen
Pris: kr. 350 + forsendelse
Bestilles hos Trygve Paulsen, Kirkegårdsveien 40, 9180 Skjervøy
E-post:
try.pau alfakrøll online.no
Tlf.: 997 90 327