Luthersk reformasjon

22.09.2017
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

”Den lutherske reformasjonen som gjenoppdagelse av evangeliet og som kirkelig fornyelse”, var temaet for møtet i FBB-Østfold nylig. Svein Granerud, mangeårig leder for Normisjons arbeid i Norge, foredro.

Svein Granerud (FOTO: Boe Johannes Hermansen)

Han viste til at forskjellen mellom loven og evangeliet er ”et særdeles herlig syn, som tjener til at Guds ord blir rettelig delt og de hellige apostlers og profeters skrifter riktig forklart og forstått”, slik Konkordieformelen uttrykker det.

Taleren pekte på reformasjonens gjenoppdagelse av evangeliet som fortsatt forutsetning for fornyelse og viste blant annet til Luthers kommentar til Galaterbrevet: ”Forkynnelse av syndenes forlatelse i Jesu Kristi navn, det er evangeliet”.

Foredraget ble etterfulgt av kveldsmat og samtale. Møtet som ble holdt i Missingmyra bedehus og samlet vel 30 deltagere, ble ledet av formannen i FBB-Østfold, Ragnar Andersen.

Hør foredraget her.