Maktmennesket Luther

07.10.2015
FBB
Aktuelt fra andre Luther

Aktuell debatt på verdidebatt.no om Luther.

Vi vil anbefale å følge med på debatten som ble satt i gang med Magnus Malm sitt innlegg Man stiller ikke spørsmål ved Luther på verdidebatt.no og henleder oppmerksomheten særlig på Svein Solberg sitt svar på DagensDebatt.no, Magnus Malm og Martin Luther.