Marianne Leine With 70 år

11.05.2019
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

Marianne Leine With runder 70 år 15. mai. Dialekten røper at hun vokste opp i Herøy på Sunnmøre. Familien hadde landhandel og hun «ekspederte» i butikken allerede fra hun var liten.

Marianne Leine With

Gymnaset tok hun i Volda, deretter fortsatte frøken Leine på Sagavoll folkehøyskole 1970-71, hvor hun traff Thor Henrik With, som hun giftet seg med i 1974.

Marianne tok sosionomutdanning ved Diakonhjemmets sosialhøyskole og fortsatte på Diakonhjemmets teologisk-administrative skole. I 1975-76 hadde ekteparet studieopphold i USA, før Marianne startet i arbeid som sosionom ved Menighetssøsterhjemmets Sykehus. Ekteparet bodde i Vardø i 1980, mens ektemannen var feltprest der. Året etter flyttet de til Ålesund, hvor han var blitt res. kap. Marianne ble ansatt som leder i Kirkens SOS og arbeidet senere som familieterapeut ved Familievernkontoret i Ålesund.

I 1992 gikk veien til Trondheim, hvor ektemannen ble studentprest. Marianne fikk stilling som nestleder i Kirkens SOS og etter fullført familieterapiutdanning ble hun ansatt som familieterapeut ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved St. Olavs hospital. I 2012 flyttet ekteparet til Hyggen i Røyken kommune, hvor de fortsatt er bosatt.

Marianne har i alle år vært svært engasjert i menighetsarbeid. Først i Dnks menigheter i Ålesund og Berg i Trondheim, senere i Det evangelisk-lutherske stift i Norges (DelsiNs)Timoteus-messer i Trondheim og Drammen. Fra 2013 til dags dato har hun vært medlem av sentralstyret i FBB.  

Marianne er faglig sterk. Hun har gitt ut fagboken «Viktors verden deler seg» på Cappelen Damm forlag - en bok til støtter for barn og voksne når foreldrene skiller seg. Hun har dessuten bidratt i en artikkelsamling om familieterapi.

70-åringen er opptatt av medmenneskelig kommunikasjon, ikke minst på grunn av sin yrkesbakgrunn. Videre er hun engasjert og tydelig i sin væremåte. Alle vet vi hvor vi har Marianne.

Vi må også understreke hennes store omsorg, ikke minst for ektemannen, som er biskop i DelsiN, og deres tre sønner: Theodor, Marius og Andreas, svigerdøtre og barnebarn.

Gratulerer hjerteligst med dagen!