Marianne Leine With til minne

24.05.2022
Boe Johannes Hermansen
Minneord Nekrolog For Bibel og Bekjennelse

Minneord

Marianne Leine With

Marianne Leine With er død, nær 73 år gammel. Hun sovnet stille inn 2. mai, trygg i troen på Jesus Kristus, etter en tids sykdom. Med henne har vi mistet en tålmodig, kreativ, viljesterk og klok venn og medarbeider.

Marianne ble født 15. mai 1949. Dialekten røpet at hun vokste opp i Herøy på Sunnmøre. Familien drev landhandel. Foreldrene og de fem barna - med Marianne som den eneste jenta - måtte trå til. Allerede fra hun var småjente, ekspederte hun kunder med voksenmine, og i oppveksten tok hun del i alt, fra innkjøp fra grossist til gulvvask.

Etter gymnas i Volda, var hun au-pair både i Frankrike og England. På Sagavoll folkehøyskole møtte hun Thor Henrik With, som hun giftet seg med i 1974.

Marianne tok diakonutdanning ved Diakonhjemmets sosialhøyskole og dens teologisk-administrative avdeling. I 1975-76 hadde ekteparet studieopphold i USA, før Marianne startet som sosionom ved Menighetssøsterhjemmets Sykehus. Etter hans feltprest-år i Vardø fulgte tolv år i Ålesund. Marianne var først leder i Kirkens SOS og arbeidet senere som familieterapeut ved Familievernkontoret i Ålesund.

I 1992 gikk veien til Trondheim, hvor Thor Henrik ble studentprest og Marianne blant annet hadde stilling i Kirkens SOS. Etter fullført familieterapiutdanning ble hun ansatt som familieterapeut ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved St. Olavs hospital. I 2012 flyttet ekteparet til Hyggen i Røyken kommune.

Marianne var i alle år svært engasjert i menighetsarbeid, først i Dnks menigheter i Ålesund og Berg i Trondheim. Med stor sorg så hun og mannen hvordan forfallet i Den norske kirke økte. Hans kall til tjeneste i Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN), ble også hennes kall på frivillig basis, først i Trondheim og senere i Drammen. Fra 2013 til 2019 var hun et ivrig medlem av sentralstyret i FBB.

Marianne var faglig sterk. Hun gav ut fagboken «Viktors verden deler seg» på Cappelen Damm forlag - en bok til støtte for barn og voksne når foreldrene skiller seg. Hun bidro dessuten i en artikkelsamling om familieterapi.

Marianne var energisk, og med stort pågangsmot. På BUP var hun svært tidlig ute med familieterapi som metode i behandlingen av spiseforstyrrelser, en tilnærming som stadig anvendes der. Hun huskes for sitt varme hjerte for sine unge klienter. Marianne var opptatt av alle aspekter i mellommenneskelig kommunikasjon, og delte gjerne det hun lærte.

Videre var hun engasjert og tydelig i sin væremåte. Alle visste hvor en hadde henne. Samtidig hadde hun stor tålmodighet og kjærlighet til å forstå; man møtte vennlighet, klokskap og humor.

Understrekes må også hennes store omsorg, ikke minst for ektemannen, som biskop i DelsiN, og deres tre sønner: Theodor, Marius og Andreas, svigerdøtre og barnebarn.

Marianne var opptatt av sitt kall og sin identitet som hustru, mor og farmor. Barnas tro skulle følge deres modning. Hjemmet skulle alltid bære tydelig preg av kirkeåret. Mor og mat hørte sammen, å samle storfamilien rundt hjemmets spisebord gav henne store gleder.

De siste par tiårene ble helsa mer og mer krevende; hun fikk ny nyre fra sin mann i 2018. Marianne døde på Drammen sykehus 2. mai, etter flere sykehusopphold de siste månedene.

Vi var mange som tok avskjed med henne i Asker kapell 13. mai. Døden er hard og nådeløs, men det hviler et herlig håp over hennes avskjed. Marianne levde og døde i troen på sin korsfestede og oppstandne Herre.

Vi takker Gud for alt hva han har gitt oss gjennom Marianne Leine With, ber for hennes familie, og lyser fred over hennes gode og rike minne.

Boe Johannes Hermansen