Marta, Marta

09.02.2017
Bengt Birgersson
Evangelium Bibeltime

Tale på bibelhelg i regi av FBB Bjørgvin og DELK Bergen, 3. - 5. februar 2017.

...Marta, Marta...