Martin Luther - Synodalrettens fornyer

01.09.2012
Kåre Svebak
Bibelen Bekjennelse Kirkerett Luthersk teologi Tradisjon

Kan et ekumenisk konsil ta feil? Nei, svarte (og svarer) Romerkirken, begrunnet i pavens og konsilenes posisjon. Martin Luther svarte ja, begrunnet i Skriftens autoritet fremfor konsilene.