Martin Luthers teologi

01.05.2018
Knut Alfsvåg
Bokanmeldelser

Denne boken, som på originalspråket heter Martin Luthers Theologie: Eine Vergägenwärtigung, kom på tysk allerede i 2004, og den engelske oversettelsen Martin Luther’s Theology: A Contemporary Interpretation, kom i 2008.

Forsiden til "Martin Luthers teologi"

Den har etablert seg som et standardverk, og det gir derfor lite mening å skrive en anmeldelse av den. Poenget med det jeg her skriver, er å gjøre brukere av FBBs webside oppmerksom på at boken nå også foreligger på et skandinavisk språk, oversatt til dansk av Hanne Sander, pensjonert prest i den danske Folkekirke.

Jeg vil kort gjøre potensielle lesere oppmerksom på hva de kan vente seg om de tar fatt på denne boken. Den består av to hoveddeler, Det grunnleggende og Enkelttemaer. Den første delen gir en aktualiserende drøftelse av sentrale elementer i Luthers teologiforståelse. Teologiens tema defineres som det syndige menneske og den rettferdiggjørende Gud, og i samsvar med dette drøftes forholdet mellom lov og evangelium og forståelsen av Bibelen som hellig skrift. Andre del drøfter forståelsen av skapelsen, læren om de tre stender, menneskesynet, den trellbundne vilje, Guds vrede og det onde, Guds barmhjertighet og kjærlighet, Ånden og kirken, forholdet mellom tro og gode gjerninger og mellom det åndelige og det verdslige regimente, eskatologien og treenighetslæren. Alt gjøres ut fra en grundig kjennskap til Luthers skrifter og hele tiden med et aktualiserende blikk på aktuelle debatter og kontekster.

Den som har lagt denne boken fra seg fordi en ikke liker å lese tykke bøker på tysk eller engelsk, har nå fått dette i en dansk språkdrakt som også for nordmenn bør være greit tilgjengelig.

Oswald Bayer, Martin Luthers teologi i nutidigt perspektiv. København: Eksistensen, 2017. 362 sider.