Mediene og kirkens offentlige rolle ved ulykker og katastrofer

12.10.2012
Marianne Leine With

En veiledning

En veiledning til ansatte i kirken utarbeidet av Kirkerådets ressursgruppe for kirkens katastrofeberedskap i samarbeid med Kirkerådets kommunikasjonsavdeling. Følg denne lenken.