Menigheten, familien og Pride

01.06.2022
Boe Johannes Hermansen
Menighet Familie Pride Fellesskap Disippel Kjønnsteori Kjønnsrevolusjon Kjønnsnøytral ekteskapslov Undervisning FBBs arrangementer FBB For Bibel og Bekjennelse Mor og far Ytringsfrihet Ideologi Sekularisering

Kunngjøring

Olof Edsinger er blant foredragsholderne under den store felleskristne konferansen i januar 2023.

Menigheten, familien og Pride:

Disippelskap i en kjønnsnøytral tid

 

En felleskristen konferanse 26.-28. januar 2023 i Oslo

Arrangør: Stiftelsen «MorFarBarn», foreningen «For Bibel og Bekjennelse» og nettverket «Verdialliansen», i samarbeid med en rekke organisasjoner og kirkesamfunn.

Konferansested: Salemkirken, Sannergaten 12, Oslo

FORELØPIG PROGRAM PR. 31.05.22

Alle foredrag blir etterfulgt av 10-15 min «Åpen mikrofon» med anledning til spørsmål og korte kommentarer. Mellom hvert foredrag blir det ca 30 min pause til uformelle samtaler, kontakt med foredragsholdere og nettverksbygging.

Torsdag 26. januar 2023

17.30-19.00 Ankomst og registrering. Kaffe, snacks.

19.00-19.30 Åpning av konferansen. Presentasjoner.

19.30-20.30 «Hva skjer, hva står på spill? – Et ideologisk, politisk, kulturelt og kirkelig overblikk», v/ Øivind Benestad.

20.45 Snacks, samtaler og nettverksbygging.

Fredag 27. januar 2023

09.15 Morgenbønn

09.30-10.30 «Illusjonen om ideologisk nøytralitet i den «gode», sekulære stat» v/Knut Skov.

11.00-12.00 «Identitet, seksualitet og postmoderne tenkning. Hva er vår respons?» v/ Olof Edsinger.

13.00-14.00 Enkel lunsj

14.00-15.00 «Moderne kjønnsteori som demokratisk problem i norsk samfunnsutvikling – hva gjør vi?» v/ Kjell Skartveit.

15.30-16.45 «Aktuelle erfaringer angående ytringsfriheten og religionsfriheten i Finland» v/ Juhana Pahjola.

17.00-18.00 Middag

18.00-19.30 «Den forlatte generasjon – Hvordan møter vi utfordringene?» v/ Gabriele Kuby.

19.30 Snacks, samtaler og nettverksbygging. Kveldsbønn kl 21.00.

Lørdag 28. januar 2023

09.45 Morgenbønn

10.00-11.00 «Homofili som kommunikativ utfordring – og bibelske løsninger», v/ Olof Edsinger.

11.30-12.30 «Propaganda: Myten om frihet og demokrati. Den bibelske virkelighetsforståelsen som et bærekraftig alternativ», v/ Gabriele Kuby.

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 «Kirken i Pride-tog. Hva har ført den dit? Hvor går veien videre?» v/ Jan Bygstad.

15.00-16.00: Panelsamtale: «Hva kan kristne familier gjøre i møte med det voksende presset fra samtidskulturen?»

16.30 Avslutning

------

Programmet suppleres med pris, påmelding og annen info.