Mening og praksis

29.10.2021
Sentralstyret i For Bibel og Bekjennelse
Aktuelt For Bibel og Bekjennelse Trospraksis Tro og liv Kvinneprestmotstand Kvinnelig prestetjeneste Biskop Apostolisk praksis Læreforpliktelse Lære

Kommentar

Halvor Nordhaug, Biskop DnK (foto: kirken.no)

Halvor Nordhaugs undrer seg i et innlegg i Vårt Land 25. oktober over at kvinneprestmotstanderne bare «aksjonerer» mot de kvinnelige prestene og ikke mot slike som ham som støtter ordningen. Her demonstrerer Nordhaug, slik vi ser det, en misforståelse av motstanden mot ordningen med kvinnelige prester. Den vil vi forsøke å oppklare med disse linjene.

Det å holde seg borte fra gudstjenester forrettet av kvinnelig prest innebærer en avgrensning for å kunne leve det kirkelige livet man identifiserer seg med og som ikke kjenner ordningen med kvinnelige prester, i tråd med Den norske kirkes gamle praksis. Det er derimot ikke en demonstrasjonshandling med henblikk på å skape oppmerksomhet om dette anliggendet, enda mindre på å såre noen. At enkelte av våre forgjengere burde ha trukket langt mer drastiske konsekvenser av situasjonen som inntrådte i 1961 med ordinasjonen av den første kvinnen, er en annen sak. Det viser situasjonen vi nå befinner oss i.

Nordhaug har uttalt at motstanderne av ordningen med kvinnelige prester får nøye seg med å mene dette, idet de praktiserer slik han selv og kollegene hans gjør. Kirkeliv består for oss imidlertid ikke av en rekke meninger, men er tro i praksis. Kirken har ikke bare et tradisjonelt syn på embetet, men en praksis på dette området. Derfor er det trospraksisen kirkeledelsen nå angriper, og dermed troen vår. Denne trospraksisen diskrediterer kirkeledelsen åpenbart i så stor grad i det politiske miljøet, at den anser avgangen av de prestene og lekfolket den nye linja vil medføre som en ubetydelig utgift.

For Bibel og Bekjennelse (FBB) har uansett ikke tro på en løsning med kirkeledelsen. Nå handler det om å verge seg mot det presset særlig prester med det gamle synet stilles overfor. Men dette gjelder også lekfolk. Målet er å bevare sin integritet, ikke bare til beste for en selv, men for vitnesbyrdets skyld overfor andre troende og med tanke på videreføringen av kirkeliv på apostolisk grunn. Den norske kristenheten er i en alvorlig situasjon på grunn av kirkeledelsens angrep på den apostoliske embetspraksisen. Vi oppfordrer til ikke å miste motet, men rette blikket framover mot kirkelige løsninger på ulike hold som gjør det mulig å leve i overensstemmelse med det vi tror.

Sentralstyret i For Bibel og Bekjennelse (FBB)