MF, pride og vitenskap

17.06.2024
Kjell Skartveit
Aktuell kommentar MF Pride Vitenskap Vitenskapsteori Kjønnsteori Kjønn Kjønnsforskjell Ekteskap Ekteskapsforståelse Forskning Virkelighetsforståelse Politikk

Aktuelt

Av Kjell Skartveit - Lektor, forfatter og skribent

Menighetsfakultetet flagger med prideflagget, og MF-rektor Vidar Leif Haanes sier til Vårt Land at de blant annet gjør det: «for å synliggjøre at vi ikke er et kirkesamfunn eller en meningsfabrikk, men en vitenskapelig høgskole.»

Spørsmålet vi ikke får svar på, er om det er forenlig med vitenskapelige idealer å flagge med et prideflagg.

En vitenskapelig høyskole som MF kan ikke bevare sin vitenskapelige integritet uten at dens ansatte har frihet til å søke sannheten i sin forskning, men prideflagget har andre idealer enn sannhet og frihet, noe historien har vist oss.

«All vitenskap er politikk», fikk den svenske professoren i nevropsykologi Germund Hesslow høre fra ledelsen ved Universitetet i Lund, etter at han hevdet sin rett til å undervise om kjønn ut fra biologiske sannheter. Ledelsen forlangte at de biologiske sannhetene måtte vike for en postmoderne virkelighetsforståelse etter at studenter hadde klaget på Hesslows undervisning, en virkelighetsforståelse som prideflagget er et symbol på.

Å flagge med prideflagget innebærer at man bøyer seg for påstanden om fravær av en objektiv sannhet og slutter seg til ideen om vitenskap som subjektivt og politisk betinget. I tillegg utfordres også våre moralske standarder.

Virkelighetsforståelsen bak pride krever at enhver tradisjonell forståelse av kjønn, seksualitet og samliv avvises ettersom disse normene oppfattes som brudd på våre menneskerettigheter.

Denne virkelighetsforståelen gir oss ikke den friheten som vitenskapen forutsetter, noe stadig flere akademikere erfarer.

En kristen høyskole som MF bør altså være oppmerksom på at prideflagget ikke tåler holdninger som avviker med en skeiv virkelighetsforståelse. Ansatte ved MF kan ikke lenger bygge sin vitenskap på klassiske idealer, troen på Gud og hans mening med skaperverket når disse kolliderer med en skeiv virkelighetsforståelse.

MFs flagging av prideflagget blir derfor et angrep på både kristen tro og vitenskapelige idealer.

Først på trykk i Vårt Land 13.06.24

og på Samlivsrevolusjonen 14.06.24