Modige kvinner

15.10.2021
Marianne T. Andersen
Bokomtale Muslimer Islam Kvinne Misjon Jesus

Bokanmeldelse

MODIGE KVINNER Hemmelige agenter for Jesus i den muslimske verden, Tom og JoAnn Doyle

Modige kvinner - hemmelige agenter for Jesus i den muslimske verden

Tom og Joann Doyle med Greg Webster

Mykbind 179 sider

Lunde Forlag 2021

Ekteparet Doyle er godt kjent i den muslimske verden. De har hatt mange misjonsreiser i Midtøsten, og de mange møtene med modige Jesus-vitner der, har gjort stort inntrykk. De ser med stor undring og glede på hvordan Gud arbeider for å nå muslimene.

I denne boka kommer vi nært inn på flere kvinner, fra forskjellige land – som på ulike måter har møtt den levende Jesus. Det har forandret livet deres radikalt. Vi får høre om vanskelige forhold som de fleste kvinnene levde i. Om hat og vold og nedverdigelse i hverdagen for kvinnene, og om hevntanker og ønske om å drepe mannen sin. Men Gud har forunderlige veier. Han møter disse kvinnene på ulike vis – og det skaper en ustoppelig lengsel i alle etter å bli mere kjent med Jesus, og å følge han. En av disse kvinnene ser Jesus midt i vrimmelen av muslimer som går rundt Kaba-steinen i Mekka. Andre møter han i drømmer, eller han kommer til dem mens de er våkne – i hjemmene deres. Det gjør inntrykk å lese om deres opplevelser, og om hvordan Gud arbeider også med familiene til disse kvinnene. Noen kvinner får familien med seg, men ikke alle. Én måtte flykte fra familie og land. Alle vet at det kan koste dem livet når de forlater den muslimske tro, og de er villige til å dø for det nye livet. Vi i den vestlige verden har mye å lære av dem som lever i samfunn hvor det er store omkostninger for dem som vil følge Jesus. Vi får et innblikk i hvordan forfølgelsen fører dem nært til Jesus, og en sier «Alt liv er midlertidig. Det er evigheten som teller». Dette er en bok om bønn. Vi blir oppfordret til bønn, og vi skal lære å forstå at Gud gjør store under, også i dag. Disse kvinnene forventer under, for de ser i Bibelen at Gud vil gjøre store under – og da tror de det. På slutten av boka er det noen oppmuntrende ord til oss i den vestlige verden. Muslimene kommer hit som flyktninger – misjonsmarken er her. Da trenger vi visdom i møte med dem – her er en unik mulighet til å nå dem med det kristne budskapet. Gud kan lære oss å se dem gjennom hans kjærlige blikk. Hver sjel er viktig for Jesus!

Marianne T. Andersen